dijous, 29 de maig de 2008

REGLAMENT

NORMES

Tindre una edat mínima de 16 anys.
Haver formalitzat la inscripció correctament.
Dur el pitral al pit, visible en tot moment.
Prohibició de rebre ajuda externa fora de les zones d'avituallament.
Obligació de prestar ajuda a tot corredor que ho solicite, si es troba en perill o accidentat.
Portar damunt tots els desperdicis que hom genere o depositar-los a les galledes que facilitem l'organització.
Realitzar tot el recorregut passant pels punts de control, i seguir les indicacions dels membres de l’organització i jutges.
Comportar-se esportivament i ser respectuosos amb organitzadors, jutges, públic i resta de participants.

No seguir estos punts del Reglament seran motiu de sanció, segons la infracció, de tres minuts de penalització a la desqualificació. Segons criteri del Jutge, atenent en tot moment al Reglament FEMECV.

La K25 es regula pel Reglament FEMECV de Competicions de Carrera per Muntanya. Per tant, els participants, pel fet d'inscriure-se'n, accepten el Reglament FEMECV en tots els seus punts. Els punts no contemplats a dit reglament, seran seguits segons el Reglamento FEDME.


CATEGORIES

Per a TOTES les categories, existiran dues classificacions: masculina i femenina.

JUVENIL: nascuts/des des del 1989 al 1992 (ambdós inclusius)

ABSOLUTA: nascuts/des des del 1969 al 1993 (ambdós inclusius)

CLUBS / EQUIPS: Per entrar en la classificació deuran puntuar com a mínim 3 corredors del mateix club, i com a màxim sumaran punts els 4 millors corredors del mateix. L'ordre de la classificació serà dels menors temps acumulats d'equips de 4 (quatre) components, en primer lloc. I d'equips de 3 (tres) components a continuació. Sempre d'un mateix club.

sub-categoria VETERANA: nascuts/des des del 1959 al 1968 (ambdós inclusius)

sub-categoria MASTER: nascuts/des al 1958 i anteriors.

sub-categoria LOCAL. empadronats/des a Serra.


HORARIS

07:30 h: lliurament de pitrals
08:30 h: control d'eixida
09:00 h: eixida de totes les categories
10:00 h: arribada del primer participant en categoria JUVENIL
10:45 h: tancament control (km 9)
11:15 h: arribada prevista guanyador de la categoria ABSOLUTA
12:00 h: arribada prevista guanyadora de la categoria ABSOLUTA
13:00 h: cerimònia lliurament de premis i trofeus
14:00 h: tancament de meta